Sociálna psychológia

Kury pre študentov predmetov KPSP/bPS20/15 + KPSP/bUZ08/15

Štatistika v psychológii

Na prednáškach vám vysvetlím princíp jednotlivých štatistických analýz a postupov, ich význam a použitie
Na seminároch si jednotlivé analýzy budeme precvičovať: počítať a analyzovať, analyzovať a interpretovať, interpretovať a chápať.
GP.pngGP.png

Všeobecná psychológia

Kurz pre študentov zapísaných na predmety: KPSP/bPS01/15 + KPSP/bPED06/15 + KPSP/bSPE01/15

Anotácia v informačných listoch predmetov