Pomoc s Search courses

Odborný preklad 2

Kurz je primárne určený pre študentov 1. ročníka Mgr. štúdia a zameriava sa na preklad odborných, populárno-náučných a publicistických textov primárne z ruštiny do slovenčiny, ako aj na pravopisné cvičenia.

Preklad 1

Kurz je primárne určený pre študentov 2. ročníka Bc. štúdia a zameriava sa na preklad textov rôznych štýlov primárne z ruštiny do slovenčiny, ako aj na pravopisné cvičenia.

Tlmočenie 2

Kurz je primárne určený pre študentov 1. ročníka Mgr. štúdia a je zameraný na zdokonaľovanie percepcie počutého textu a jeho následnej reprodukcie.

Základy tlmočenia 2

Kurz je primárne určený pre študentov 3. ročníka Bc. štúdia a je zameraný na zdokonaľovanie percepcie počutého textu a jeho následnej reprodukcie.