Pomoc s Search courses

Tlmočenie 2

Kurz je primárne určený pre študentov 1. ročníka Mgr. štúdia a je zameraný na zdokonaľovanie percepcie počutého textu a jeho následnej reprodukcie.

Základy tlmočenia 2

Kurz je primárne určený pre študentov 3. ročníka Bc. štúdia a je zameraný na zdokonaľovanie percepcie počutého textu a jeho následnej reprodukcie.