Mediálna prax

MCKurz Mediálna prax obsahuje praktické cvičenia, príručky, príklady a audiovizuálne materiály pre študentov absolvujúcich prax v Mediálnom centre FF UKF, ako aj pre záujemcov o získanie praktických zručností v oblasti audiovizuálnej tvorby a spracovania mediálneho obsahu.