Príbuzné disciplíny v múzeu

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom pohľad do problematiky pomocných ved historických, archívnictva, knihovníctva, pamiatkovej péče a ochrany prírody.