Pomoc s Search courses

Dejiny a kultúra Rómov

V tomto kurze sa študenti oboznámia s problematikou Rómov. V súčasnej dobe je táto tematika veľmi aktuálna a kto chce robiť výskumy zamerané na Rómov, musí poznať základné charakteristiky tejto národnostnej menšiny. Študent sa oboznámi s členením Rómov, s dejinami Rómov, ktoré majú vplyv na súčasný život Rómov, s problematikou vzdelávania, sociálnej patológie, bývania a ďalších sociálnych charakteristík tejto minority.