Teoretické základy telesnej kultúry

Predmet HTK - história telesnej kultúry je určená pre študentov 1.ročníka TV v kombinácii predmetov a taktiež pre študentov odboru Šport a rekreácia. Hlavné etapy vzniku a vývoja svetovej a slovenskej športovej a telovýchovnej histórie. Etablovanie a rozvoj športového hnutia vo svete a u nás. Významné osobnosti podieľajúce sa na formovaní športu a telovýchovy v kontexte etáp jeho rozvoja.