Školská a pedagogická psychológia v praxi

Kurz je zameraný na získanie poznatkov o činnosti školského psychológa v školách a školských zariadeniach a práce školského psychológa s rôznym typom klientov.