Didaktické hry a zábavné úlohy (KM/bPEP05/15)

Predmet sa zaoberá teóriou didaktických hier, ako aj zábavných úloh z matematiky. Študenti nadobúdajú poznatky aj z oblasti projektového vyučovania. Pracujú s interaktívnou tabuľou, tvoria interaktívne pracovné listy z matematiky v programoch MS PowerPoint a Hot Potatoes. Vyžaduje sa aktívna účasť na seminároch.