Časti strojov a stroje

E-learningový kurz je svojím obsahom zameraný na pneumatické a hydraulické systémy používané v strojných zariadeniach. Absolvovaním kurzu študent získa potrebné teoretické a praktické zručnosti pre prácu s takýmito technickými systémami. E-learningový kurz je súčasťou riešenia projektu Kega č. 011UKF-4/2017 Vzdialené laboratóriá v dištančných formách vzdelávania.