Aplikovaná sociálna psychológia

Predmet je zameraný na vymedzenie aplikovanej sociálnej psychológie a jej postavenie v systéme psychologických vied, kľúčové teórie a sociálno-psychologické javy s dôrazom na aplikovateľnosť a aktuálnosť poznatkov a výskumov.