Staroveký Rím

Kurz má za cieľ predstaviť študentom základné informácie o starovekých dejinách Ríma, jeho chronológii, historických obdobiach, hlavných vývojových procesoch a zložitých prechodových fázach medzi kráľovstvom a republikou, republikou a principátom, medzi raným a neskorým cisárstvom. kurz sa venuje tiež rímskej expanzii a postupnej romanizácii významnej časti Európy. Kurz obsahuje aj úlohy pre študentov, ktoré je nutné odovzdať pedagógovi v danom termíne. Vypracované úlohy budú súčasťou hodnotenia predmetu.

Učiteľ: Emanuel Jirkal