Slovenské dejiny po roku 1945

Predmet sa zaoberá česko(slovenskými) dejinami v období rokov 1945-1989. Je upriamený na hlavné medzníky, udalosti a osobnosti obdobia od konca druhej svetovej vojny až po Nežnú revolúciu.