Všeobecné dejiny 2

Disciplína je zameraná na problematiku vytvárania II. frontu ako najväčšej vojenskej operácii na Západnom fronte, sleduje politické a vojenské aktivity a možnosti pre vytvorenie protihitlerovskej koalície a následnú problematiku možností a problémov vylodenia Spojencov v Normandii.

Učiteľ: Ladislav Ruman