Všeobecné dejiny 19. a 20. storočia

Prednášky sú zamerané na historické príčiny vzniku fenoménu parlamentnej demokracie, jej možnosti a limity; vznik a formovanie totalitných diktatúr v nasledujúcich štátoch: Rusko, Sovietske Rusko a Sovietsky zväz; Taliansko, Nemecko, ktoré sú sledované v ich historickom vývoji v priebehu 19. a 20. storočia

Učiteľ: Ladislav Ruman