Dejiny umenia

Predmet je určený poslucháčom prvého stupňa vysokoškolského štúdia jednoodborového zamerania. Kladie si teda za cieľ aspoň stručne ich oboznámiť s vývojom umeleckých štýlov a slohov v kolobehu čias. Vzhľadom k rozsiahlosti problematiky ponúka „iba“ prierez zmenami troch základných odvetví: maliarstva, sochárstva a architektúry, navyše v časovom rámci od jaskynných malieb po nástup renesancie mimo Itáliu, čiže približne 40 000 pred n. l. až 1500 n. l.

Učiteľ: Ján Jakubej