Všeobecné dejiny 1 – magisterské štúdium

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom pohľad do problematiky starších všeobecných dejín.