Kineziológia

Predmet je zameraný na kineziologickú podstatu cvičení na stabilizáciu a regeneráciu chrbtice. Študent si osvojí vedomosti z oblasti funkčných porúch pohybového systému a špirálnej stabilizácie. Naučí sa diagnostikovať svalovú nerovnováhu, aplikuje vhodné metódy posudzovania funkčných porúch pohybového systému. Študent pri pohybe a cvičení špirálnej stabilizácie rozpozná správnu techniku cvičenia a naučí sa kontrolovať správnosť vykonania cvičenia. Študent palpáciou posúdi zapájanie svalov pri cvičení a upraví korekciou spolu cvičenca. Prispôsobuje poradie cvičení a ich výber podľa funkčného stavu pohybového aparátu.