Základy marketingu 2021/2022

Študent porozumie základným informáciám z oblasti marketingu. Pamätá si podstatné informácie z výrobkovej, cenovej, distribučnej a komunikačnej politiky a na základe poskytnutých praktických návodov vie aplikovať jednotlivé marketingové nástroje v praxi.