Slovenské dejiny 3

Aktuálne problémy najnovších dejín Slovenska podľa vybraných tém;
prehľad odborných diskusií na vybranú tému a literatúra k nim;
dejiny Slovenska v kontexte stredoeurópskeho a európskeho historického vývoja po druhej svetovej vojne.

Učiteľ: Martin Hetényi