Francúzska próza 20. storočia

Predmet je zameraný na prehľad kľúčových diel francúzskych prozaikov, literárnych hnutí a poetík 20. storočia. Študent zároveň získa vedomosti z literárnovednej terminológie, literárnvedných, filozofických či psychoanalytických koncepcií, ktoré umožňujú lepšie porozumenie literatúry 20. storočia.

Učiteľ: Peter Žiak