Všeobecné dejiny stredoveku

Predmet je určený pre študentov jednoodborového a medziodborového štúdia. Zahŕňa problematiku všeobecných dejín stredoveku od sklonku antiky po začiatok novovekých dejín. Približuje dejinné udalosti v Európe a blízkom okolí v rozmedzí rokov 476-1512.