Cvičenia z úvodu do štúdia jazykov (1. ročník UAP)

Tento kurz je doplnením seminárov z disciplíny úvod do štúdia jazykov pre študentov prvého ročníka učiteľstva akademických predmetov. Ponúka tematické cvičenia na morfematický rozbor, prakticky sa tu riešia otázky jazykovej kultúry (bohemizmy), kodifikovanej spisovnej slovenčiny a pravopisu.

Učiteľ: Juraj Glovňa