Cvičenia zo základov terminológie pre editorstvo a vydavateľskú prax (1. ročník Editorstvo)

Tento kurz je doplnením seminárov základy terminológie pre editorstvo a vydavateľskú prax pre študentov prvého ročníka. Ponúka tematické cvičenia na morfematický rozbor, prakticky sa tu riešia otázky jazykovej kultúry (bohemizmy), kodifikovanej spisovnej slovenčiny, pravopisu, a to v spätí s editorskou praxou.