Hispanoamerická literatúra I - B

Študenti sa v kurze oboznamujú s hispanoamerickým kultúrnym i literárnym prostredím od čias pôvodných kultúr Latinskej Ameriky po obdobie dobývania kontinentu. Pozornosť sa v kurze venuje najmä podrobnému čítaniu textov z literatúry pôvodných kultúr Latinskej Ameriky.