Literatúra a kultúrny kontext Španielska

Cez portréty vybraných autorov a načítané diela sa študenti oboznámia s jednotlivými obdobiami a generáciami španielskej literatúry 19. a 20. storočia. Naučia sa premýšľať o jej osobitých vývinových znakoch a rozvinú kompetenciu interpretácie a analýzy.