Ekonomický softvér (FPV/UMIT/ES/15)

Študent identifikuje a charakterizuje základné druhy ekonomických softvérov. Porozumie možnostiam využitia ekonomického softvéru. Kategorizuje programy z hľadiska možností použitia. Identifikuje a charakterizuje využitie on-line systémov na webe v súvislosti s ekonomickými výpočtami a účtovníctvom.

Učiteľ: Maroš Milan