Dejiny národov a národnostných menšín

Slovenská republika 1939-1945. Z Česko-Slovenska do Československa. Dejiny Slovenska v období 2. svetovej vojny. Charakteristika režimu a jeho postavenia na medzinárodnej politickej scéne, rasové perzekúcie a účasť vo vojne po boku Nemecka, protirežimné aktivity vrcholiace SNP a zánik slovenského štátu.

Učiteľ: Róbert Arpáš