Dejiny spisovnej slovenčiny

Kurz predstavuje základné témy syntetických dejín spisovnej slovenčiny od veľkomoravského obdobia po súčasnosť.

Učiteľ: Tomáš Bánik