Konverzácia a práca s textom I.

Kurz ponúka základy textovej analýzy  a praktické aktivity zamerané na interpretácia textov v španielskom jazyku.

Učiteľ: Mirko Lampis