Analytická geometria (FPV/KM/AG/15)

Kurz je určený pre učiteľské štúdium matematiky v kombinácii. Študenti sa oboznámia so súvislosťami v budovaní geometrie od vektorového priestoru cez afinný priestor až po euklidovský priestor.

Učiteľ: Lucia Rumanová