Geometria 1 (FPV/KM/RGE1/12)

Kurz je určený pre rozširujúce štúdium matematiky. Študenti získajú základné vedomosti zo stereometrie, pričom poukážeme aj na ich ďalšie aplikácie v praxi. Taktiež sa študenti oboznámia so súvislosťami v budovaní geometrie od vektorového priestoru cez afinný priestor až po euklidovský priestor.

Učiteľ: Lucia Rumanová