Všeobecné dejiny novoveku - externé štúdium

Zameriavajú sa na problematiku sociálnych, kultúrnych a hospodárskych dejín v období 1492 – 1789 (od znovuobjavenia „Nového sveta“ po vypuknutie Francúzskej revolúcie). Na externom štúdiu však tvoria ich obsah predovšetkým štyri prehľadové témy:
1. Vznik britského impéria – od Henricha VII. po začiatok sedemročnej vojny (1485 – 1756),
2. Neúspešné snahy panovníkov Svätej ríše rímskej  národa nemeckého o presadenie absolutizmu (1519 – 1806),
3. Mesto v baroku (1600 – 1750) a
4. Vrcholné obdobie francúzskej galantnosti a salóny ako najzjavnejší prejav dámskej kultúry v novovekej Európe (1610 – 1789).

Učiteľ: Ján Jakubej