Všeobecné dejiny po roku 1945

Predmet sa zaoberá svetovými dejinami v období rokov 1945-1989. Je upriamený na hlavné medzníky, udalosti a osobnosti obdobia od konca druhej svetovej vojny, resp. od začiatku studenej vojny až po koniec 80. rokov 20. storočia.