LATINČINA I

Študenti navštevujúci kurz LATINČINA I sa zoznámia s historickým vývinom latinčiny, zvládnu zásady čítania a výslovnosti. Obsahom tohto kurzu je aj zvládnutie základnej gramatiky: deklinácie I. a II., časovanie slovies konjugácie I. až IV. v prézente a imperfekte. Po zvládnutí tohoto základného pemza zvládnu čítať krátke latinské texty.