Úvod do náboženstva

Kurz má za cieľ predstaviť študentom základné informácie o fenoméne náboženstva. Kurz sa nevenuje dejinám náboženstva, ale rozboru toho, čo môžeme ako náboženstvo chápať a ako sa náboženské fenomény prejavujú. Študenti sa oboznámia s viacerými typmi náboženstiev, ktoré si vytvárajú príslušné spoločnosti, ide o náboženstvo lovcov a zberačov, prvých roľníkov, vnikajúcich miest a štátov, polyteizmu, judaizmu a kresťanstva. Kurz obsahuje aj úlohy pre študentov, ktoré je nutné odovzdať pedagógovi v danom termíne. Vypracované úlohy budú súčasťou hodnotenia predmetu.

Učiteľ: Emanuel Jirkal