Staroveký Východ

Kurz má za cieľ predstaviť študentom základné informácie o starovekých dejinách Blízkeho východu., študenti sa oboznámia s viacerými civilizačnými okruhmi, vznikom štátov a ríš, ich vrcholným obdobím a napokon úpadkom. Časovo je kurz ohraničený rokmi 3300 pr. Kr. až 650 po Kr. Kurz obsahuje aj úlohy pre študentov, ktoré je nutné odovzdať pedagógovi v danom termíne. Vypracované úlohy budú súčasťou  hodnotenia predmetu.

Učiteľ: Emanuel Jirkal