Dialektológia

Kurz je určený na upevňovanie vedomostí z dialektológie a na testovanie. Môže slúžiť aj na zber seminárnych prác.

Učiteľ: Tomáš Bánik