Kariérové poradenstvo

Cieľom disciplíny kariérové poradenstvo je oboznámiť študentov z teoretickými (teórie kariérového poradenstva) a praktickými oblasťami (kariérové poradenstvo so špecifickými skupinami) pôsobenia kariérového poradenstva a získanie spôsobilosti pre výkon uvedenej špecifickej poradenskej oblasti.