Slovenské dejiny 19. a 20. storočia

Predmet prierezovou formou sprístupňuje kľúčové udalosti a osobnosti spojené s dejinami Slovenska v 19. a 20. storočí. Slovensko v predvečer revolúcie; Revolúcia 1848/1849; Bachov absolutizmus; Memorandové obdobie; Rakúsko-uhorské vyrovnanie; Kríza dualizmu; Slovenské národnopolitické hnutie na prelome 19. a 20. storočia; Veľká vojna, Slovensko a Slováci; Vznik ČSR; problémy československej demokracie; Hospodárska kríza; Vzostup nacionalizmu; Menšinová problematika v ČSR; rok 1938; Rozpad ČSR; Slovenský štát 1939-1945; SNP; Politika odčinenia Mníchova, režim ľudovej demokracie 1945-1948; Februárový prevrat 1948; Charakteristika komunistického režimu; Masová nezákonnosť; Vývoj v ČSR po smrti Klementa Gottwalda, liberalizácia režimu; Pokus o socializmus s ľudskou tvárou, invázia 1968; normalizácia, reálny socializmus; pád režimu 1989; rozpad Československa 1992, vznik SR.