Všeobecné dejiny 19. a 20. storočia

Predmet prierezovou formou sprístupňuje kľúčové udalosti a osobnosti všeobecných dejín 19. a 20. storočia Medzinárodná situácia na konci 19. storočia; koniec „dlhého“ 19. storočia; Veľká vojna; Versaillská konferencia; Spoločnosť Národov; Veľké medzinárodné konferencie dvadsiatych rokov (Janov, Locarno); ekonomické problémy medzivojnového obdobia; nástup totalitných diktatúr, Kríza európskych demokracií; Európa a svet na ceste k druhej svetovej vojne; druhá svetová vojna; Vznik bipolarity – profilácia superveľmocí; Studená vojna; Vznik a vývoj východného bloku; európska integrácia; konflikty klasickej studenej vojny; Mimoeurópske ohniská napätia; dekolonizácia; politika détente; pád železnej opony; rozpad ZSSR