Staroveký Východ

Kurz má za cieľ predstaviť študentom základné informácie o starovekých
dejinách Blízkeho východu. Študenti sa oboznámia s dejinami Mezopotámie,
Egypta a Chetitskej ríše, s okolnosťami ich vzniku, vrcholným obdobím a
napokon úpadkom.