Seminár Staroveké Grécko

Cieľom kurzu je rozšíriť vedomosti študentov získaných na predmete Staroveké Grécko. Študent už osvojené informácie rozširuje o
štúdium odbornej literatúry a vhodne ju aplikuje na čiastkové
semestrálne práce a hlavnú seminárnu prácu. Kurz nadväzuje na prednášku
Staroveké Grécko a je tematicky variabilný.