Seminár Staroveký Rím

Cieľom kurzu je rozšíriť vedomosti študentov získaných na
predmete Staroveký Rím. Študent už osvojené informácie rozširuje o
štúdium odbornej literatúry a vhodne ju aplikuje na čiastkové
semestrálne práce a hlavnú seminárnu prácu. Kurz nadväzuje na prednášku
Staroveký Rím a je tematicky variabilný.