Základy účtovníctva (FPV/UEM/bMAV07/19)

Študent v danom predmete získa znalosti teoretických základov účtovníctva pre riešenie

špecifických problémov účtovníctva nepodnikateľských subjektov (subjektov verejnej správy).