Klinická psychológia

Poskytnúť študentom poznatky  o jednotlivých témach klinickej psychológie.