Všeobecné dejiny Európy

Kurz je analyzuje kľúčové udalosti 20. storočia v európskych a globálnych súvislostiach. 1. Ako pracuje historik - pramene, zdroje, inštitúcie 2. "Dlhé" 19. storočie 3. Veľká vojna 4. Zmeny po prvej svetovej vojne 5. Storočie integrácie 6. Storočie vesmíru 7. Totality v Európe 8. Európsky holokaust 9. Storočie terorizmu 10. Storočie ideológii 11. Storočie migrácii 12. Storočie športu 13. Európa na konci dvadsiateho storočia.