2. cudzí jazyk: Taliansky jazyk 4.

Kurz nadväzuje na predmet Taliansky jazyk 3 a je zameraný na gramatiku a rozširovanie slovnej zásoby.