České stredoveké dejiny – výberový seminár

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom pohľad do problematiky stredovekých českých dejín.