Detská literatúra (neučiteľské študijné programy)

Cieľom kurzu Detská literatúra je oboznámiť študentov so stručným historickým vývinom detskej literatúry, rozšíriť ich poznatky v oblasti detskej literatúry cez optiku vybraných literárnych diel a obrázkových kníh anglofónnej literatúry, zdôrazniť jedinečnosť detskej literatúry z pohľadu dieťaťa a z pohľadu dospelého pomocou interaktívnych aktivít.