Aktuálne vývinové procesy v slovenskej literatúre

Kurz Aktuálne vývinové procesy v slovenskej literatúre je určený pre študentov a študentky druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odboroch editorstvo, translatológia a učiteľstvo. Kurz sa zameriava na aktuálne procesy a tendencie v súčasnej slovenskej literatúre.